BE
BE

 

Veel Gestelde Vragen (FAQ)

algemene vragen
 1. Is Lycaeus van de overheid?
 2. Hoe verdienen jullie je geld?
 3. Die instanties en bedrijven bij dat info-pictogram, wie zijn dat?
 4. Kan ik op jullie site reclame maken?
 5. Mag ik naar Juridischwoordenboek.nl of Juridischwoordenboek.be linken?
 6. Mag ik de termen en verklaringen overnemen?
 7. Hoeveel woorden hebben jullie eigenlijk?
 8. Wie zijn er allemaal bij Lycaeus betrokken?
zoekvragen
 1. Waarom zijn veel woorden gescheiden met een slash (/)?
 2. Moet ik leestekens intypen?
 3. Als ik een gedeelte van een woord of meerdere woorden intyp, moet ik dan * ? respectievelijk AND of OR gebruiken?
 4. In de verklaring staat een woord tussen haakjes, bijv. (staatsrecht) of (handelsrecht). Wat betekent dat?
 5. Waarom nemen jullie termen op zonder juridische betekenis?
vragen van juristen
 1. Waarom tonen jullie alleen maar een wetsartikel en niet de hele wet?
 2. Zijn die afkortingen van de wetten de officiële afkortingen?
 3. Wat betekenen al die pictogrammen?
 4. Kan ik meedoen? Wat schuift het?
technische vragen
 1. Ik klik op het wetsartikel, maar er gebeurt niets. Hoe kan dat?
 2. Kan ik de lettergrootte veranderen?
 3. Waarom staat jullie site uit de haak op mijn Mac?
 4. Ik heb het zoekvenster op mijn site gezegd, maar het werkt niet. Hoe kan dat?
 5. Welke beeldschermgrootte gebruik ik het best
 6. Waarom is jullie site zo snel?


Veel Gegeven Antwoorden

Is Lycaeus van de overheid?
Nee. Lycaeus is een particuliere onderneming.

Hoe verdienen jullie je geld?
Wij ontvangen royalty's van bedrijven en/of organisaties die een deel van onze databanken gebruiken. Verder genereren wij reclameinkomsten, zodat we bijv. www.juridischwoordenboek.nl gratis kunnen blijven aanbieden.

Die instanties en bedrijven bij dat info-pictogram, wie zijn dat?
Dat zijn affiliates, werkzaam op het terrein dat met het woord verband houdt. U kunt bij hen terecht voor nadere informatie. Bel ze gerust!

Kan ik op jullie site reclame maken?
Ja, dat kan. Klik hier voor meer informatie.

Mag ik naar jullie online woordenboeken, zoals https://www.juridischwoordenboek.nl of www.juridischwoordenboek.be linken?
Dat mag. Gebruik als teksthyperlink "Juridisch Woordenboek", "juridischwoordenboek.nl" of "juridischwoordenboek.be" of gebruik één van onze officiële logo's. Die vindt u hier.

Mag ik de termen en verklaringen overnemen?
Nee. Wij bieden een verzameling aan van werken en gegevens die geordend en afzonderlijk via rechtmatig gebruik van onze websites toegankelijk zijn. Wij investeren in kwalitatief en kwantitatief opzicht substantieel in de verkrijging, controle en presentatie van de inhoud van onze databanken. Op onze databanken rust daarom databankenrecht. Op onze werken rusten bovendien auteursrechten.
Zonder onze uitdrukkelijke toestemming is hergebruik, verveelvoudiging en/of openbaarmaking van onze databanken en werken ten strengste verboden! Wie dit verbod overtreedt, pleegt inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten en riskeert civiel- en strafrechtelijke sancties. Onder voorwaarden, waaronder betaling van royalty's, verstrekt Lycaeus licenties voor bepaald hergebruik van onze databanken of gedeelten daarvan.

Hoeveel woorden hebben jullie eigenlijk?
Juridischwoordenboek.nl heeft ruim 9.000 en Juridischwoordenboek.be ruim 3.500 termen in databank, synoniemen, meervoudsvormen, vervoegingen en vertalingen niet meegerekend.

Wie zijn er allemaal bij Lycaeus betrokken?
Een heel peleton aan juristen, een technische dienst met engineers en vormgevers, een marketing afdeling, een salesafdeling. Wil je ook meedoen? Dan kan! Kijk op onze Vacatures of Informatie Voor Juristen. Wij heten iedereen die een positieve bijdrage kan leveren hartelijk welkom.

Waarom zijn veel woorden gescheiden met een slash (/)?
Achter de slash staan varianten van het woord zoals synoniemen, meervoudsvormen, vervoegingen en oneingelijke terminologie. Dat doen we om twee redenen. Ten eerste om de scorekans te vergroten, ten tweede om de laten zien wat bijv. het synoniem is.

Moet ik leestekens intypen?
Nee. Als je in het zoekvenster bijv. 'enquete' intypt, krijg je in alfabetische volgorde alle woorden met 'enquête' te zien. Je krijgt eerst de termen te zien die met 'enquête' beginnen, bijv. 'enquêterecht' onder de streep de overige termen, bijv. 'conclusie na enquête'.

Als ik een gedeelte van een woord of meerdere woorden intyp, moet ik dan " * ? respectievelijk AND of OR gebruiken?
Nee. Booleans, wildcards etc. zijn niet nodig. We adviseren je wel om per zoekopdracht één woord in te typen in plaats van meerdere.

In de verklaring staat een woord tussen haakjes, bijv. (staatsrecht) of (handelsrecht). Wat betekent dat?
Dat is het rechtsgebied waaruit de verklaarde term stamt of waarin die vaak wordt gebruik. Het spreekt voor zich dat dan ook de verklaring volgt zoals die voor dat rechtsgebied geldt.

Waarom nemen jullie termen op zonder juridische betekenis?
Als je geen jurist bent, kun je natuurlijk niet altijd weten of een woord een juridische betekenis heeft of niet. Sommige woorden worden (erg) vaak gezocht, maar hebben echt geen juridische betekenis. Dat komt onder meer omdat ze juridisch klinken, neem bijv. het woord 'judicia'. Die woorden nemen we op, zodat we de gebruiker uit de droom kunnen helpen. In alle gevallen geven we wel een korte, gangbare verklaring.

Waarom tonen jullie alleen maar een wetsartikel en niet de hele wet?
Omwille van de snelheid. Bovendien is het voor de verklaring van een term meestal niet zinvol om een hele wet te tonen. Als je toch de hele wet wil zien, klik dan op [context]. Dat gaat overigens wel een stuk trager.

Zijn die afkortingen van de wetten de officiële afkortingen?
Ja, tenzij ze in cursief staan. In cursief staan de onofficiële afkortingen zoals die meestal worden gebruikt.

Wat betekenen al die pictogrammen?
De diverse soorten wet- en regelgeving: verdragen, wetten, besluiten en regelingen. Zie in dat verband de hulppagina rechtboven de website.

Mag ik meedoen? Wat schuift het?
Jazeker. Juristen (studenten en professionals) zijn van harte welkom om al dan niet structurele bijdragen te leveren aan de ontwikkeling en actualiteit van Lycaeus Juridisch Woordenboek. Klik hier voor meer informatie daaromtrent. Je krijgt geen salaris, maar wel onkostenvergoeding, een Stagecerticaat en vermelding in het Colofon. Ter informatie: één op de twee bezoekers klikt op ons Colofon.

Ik klik op het wetsartikel, maar er gebeurt niets?
Waarschijnlijk staat de pop-up met het wetartikel in uw werkbalk. U moet weten dat de wettenpop-up niet vanzelf sluit. Als u naar een andere term gaat zonder de wettenpop-up te sluiten, 'verdwijnt' de pop-up alleen maar naar de achtergrond. Als u bij die andere term op een wetsartikel klikt, verschijnt dat artikel in de 'verdwenen' pop-up. Het enige dat u hoeft te doen, is de wettenpop-up in de werkbalk aanklikken.

Kan ik de lettergrootte veranderen?
Ja. Je kunt de tekengrootte eenvoudig vergroten of verkleinen via de instellingen van jouw browser.

Ik heb het zoekvenster op mijn site gezet, maar het werkt niet. Hoe kan dat?
Kijk na of de html-code precies overeenkomt met de code die wij opgeven. Zorg er ook voor dat wanneer u Doc-Type HTML 4.01 Strict gebruikt de daarvoor bestemde code gebruikt. Klik hier hier voor meer informatie.

Welke beeldschermgrootte gebruik ik het best?
Het best gebruikt u 1024x768 pixels (dat doen trouwens al 70% van onze gebruikers). Onze websites zijn ook aangepast voor mobiel gebruik.

Waarom is jullie site zo snel?
Door gebruik te maken van de W3C-standards in combinatie met een lichte front- en dbase-infrastructuur, efficiënte programmatuur en de modernste hardware.

Zit uw vraag er niet tussen, zendt dan uw vraag naar het Team Lycaeus Juridisch Woordenboek .
Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"